Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Ekonomická orientace

Ekonomická orientace Zlínského kraje

Zlínský kraj byl v minulosti významněji postižen strukturálními potížemi, což dokládá ukazatel čtvrtého největšího poklesu HDP v rámci ČR ve druhé polovině devadesátých let. Příčina spočívala v úpadku obuvnického průmyslu (Svit, s.p.) a výroby letadel (Let Kunovice, s.p.), tedy odvětví, ve kterých kraj dosahoval za minulého režimu mimořádných pozic i v mezinárodním měřítku. Naproti tomu v roce 2005 zaznamenal Zlínský kraj nárůst HDP ve stálých cenách o 8,3 %, což bylo způsobeno růstem průmyslové výroby ve většině odvětví. Rozhodujícím způsobem se na tom podíleli výrobci z odvětví zpracovatelského průmyslu (39,0 %), komerčních služeb (11,7 %) a obchodu (11,6 %).

Nezanedbatelně se na tvorbě HDP podílelo i stavebnictví spolu s dopravou. Avšak největší mírou k tomu přispělo odvětví výroby pryže a plastů (Barum Otrokovice). Na růstu HDP Zlínského kraje v roce 2006 o 7,1 % ve stálých cenách se nejvíce podílelo odvětví potravinářského průmyslu, chemického průmyslu, stavebnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví a tradičně především odvětví výroby pryže a plastů. I v roce 2007 dosáhl Zlínský kraj nadprůměrného tempa růstu HDP ve stálých cenách (6,6 %). Nástup ekonomické krize poznamenal i Zlínský region, a to se odrazilo právě v rapidním poklesu reálného HDP v roce 2009 až o 7,5 %, přičemž v posledních pěti letech patřil Zlínský kraj mezi kraje vykazující nejvyšší přírůstky HDP v ČR (rok 2005 8,3 %). Exportní odvětví zpracovatelského průmyslu táhnoucí ekonomický růst regionu (automobilový průmysl, výroba kovů a gumárenství) se ale v roce 2009 stala naopak příčinou jeho hlubokého poklesu.

Hrubá přidaná hodnota

Hrubá přidaná hodnota ve Zlínském kraji v roce 2009 byla 152 472 mil. Kč. Na růstu HPH se jednotlivá odvětví podílejí rozdílně i v různých časových obdobích. V časovém srovnání let 2000-2005 poklesla tvorba HPH v zemědělství, lesnictví a rybolovu a v odvětví obchodu, ubytování a stravování. Naopak významněji vzrostla ve stavebnictví, vzdělávání, zdravotní a sociální péči spolu s veterinární činností.

Tento vývoj je patrný jak ve zlínském regionu, tak v republikovém měřítku. V současnosti se největší mírou na tvorbě HPH podílejí zpracovatelský průmysl a služby.

 

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů