Technologické inovační centrum Zlínský kraj

O katalogu

Co je Katalog firem Zlínského kraje?

Katalog firem Zlínského kraje je unikátní oficiální přehled podniků působících ve Zlínském kraji. Cílem katalogu je prezentace kraje jako významného průmyslového regionu, navazování nových obchodních příležitostí na tuzemských i zahraničních trzích a podpora a posílení exportu regionálních firem. Součástí katalogu je CD ROM s jeho offline prezentací. Katalog vydává pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka Technologické inovační centrum Zlín s.r.o.

Katalog je prezentovaný:

  • Na internetových portálech www.katalogfiremzk.czwww.zlinregioncompanies.com.
  • Na oficiálních stránkách i na kamenných pobočkách všech partnerských institucí - Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Okresních hospodářských komor Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České agentury na podporu exportu Czechtrade (včetně zahraničních obchodních zastoupení v 63 zemích světa) a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
  • Na oficiálních stránkách města Zlína a Otrokovic, na inovačním portálu Zlínského kraje, na informačním portálu Zlínského kraje a na informačním serveru pro Zlínský kraj.
  • Na nadregionálních a mezinárodních akcích Zlínského kraje.
  • Na podnikatelských misích do zahraniční, kde je prezentován a distribuován mezi zahraniční klienty z řad investorů vstupujících do Zlínského kraje.
  • Na veletrzích, výstavách, při obchodních setkáních v ČR i zahraničí a na mezinárodních konferencích.

 

Proč být v Katalogu firem Zlínského kraje?

Se zápisem v Katalogu firem Zlínského kraje je Vás na internetu více vidět

Katalog je prezentován na oficiálních stránkách všech zainteresovaných subjektů a partnerských institucí včetně informačních serverů a portálů zaměřených na business a podporu podnikání nejen ve Zlínském kraji. Zároveň se díky technologii SEO (optimalizace stránek podle klíčových slov) podstatně zvyšuje úspěšnost zobrazení odkazů na katalog ve výsledcích vyhledávání u internetových vyhledávačů jako jsou Google či seznam.cz.

Šetříte náklady za reklamu

Propagace katalogu je podpořena tiskovými zprávami na hlavních informačních portálech Zlínského kraje a informační kampaní na rádiu Zlín. Informace o katalogu jsou taktéž vyvěšeny na úřední desce a informačním serveru Magistrátu – radnice Zlína i Městského úřadu Otrokovice. Díky spolupráci s UTB a Vědecko-technickým parkem je pak katalog prezentován i na odborných seminářích a konferencích nejen o podnikání. Zápis do Katalogu firem Zlínského kraje je pro Vás navíc naprosto zdarma, a to díky financování celého projektu Zlínským krajem.

Rozšíříte si své portfolio na internetu

Pokud již vlastní webové stránky máte, jedná se o nejrychlejší, nejlevnější a nejúčinnější cestu jak rozšířit Vaše webové portfolio i o verzi v anglickém jazyce. Po bezplatné registraci si můžete přes klientské rozhraní svůj firemní profil editovat, přidávat výrobky či služby včetně fotodokumentace, a tím udržovat informace o své společnosti neustále aktuální. Profil v angličtině si můžete dodat sami zdarma. Katalog je k dispozici ve dvojjazyčné česko-anglické mutaci a v letošním roce je v plánu rozšíření i do dalších jazyků.

Účastníte se domácích i zahraničních výstav a veletrhů

Katalog bude ve spolupráci s partnerskými institucemi využíván a distribuován při podnikatelských misích do zahraniční, při prezentacích na veletrzích, obchodních setkáních i na mezinárodních konferencích. V rámci ČR bude katalog distribuován přes naše partnery - podnikatelské inkubátory a parky, kde se koncentrují firmy - může tak dojít k navázání spolupráce v rámci ČR. Dále hodláme oslovit oborové klastry v Evropě (s některými přímo již spolupracujeme, např. plastikářský klastr ve Francii či v Rakousku), kde je pro změnu potenciál k navázání spolupráce ve stejném či příbuzném oboru. Své využití však katalog najde i u firem Zlínského kraje jako přehledný materiál o hlavních odvětvích podnikání a technologickém potenciálu firem v regionu a o možných obchodních partnerech v regionu.

Závěrem

Zlínský kraj byl vždy vnímán jako ekonomicky silná oblast s výraznou koncentrací velkých průmyslových podniků. Současný průmyslový potenciál kraje je založen na existenci klíčových výrobních podniků působících v plastikářském a gumárenském průmyslu, v elektronice a elektrotechnice, ve strojírenství, výrobě nábytku, stavebnictví či v potravinářství. V posledních letech se v kraji velmi intenzivně rozvíjí obor informačních a komunikačních technologií. Z těchto důvodů přinášíme katalog, který prezentuje podnikatelské subjekty působící v těchto významných průmyslových odvětvích ve Zlínském kraji.

Věříme, že katalog podpoří vaše obchodní aktivity a stane se efektivním nástrojem propagace vaší společnosti a zároveň přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firem celého Zlínského kraje.

 

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů