Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Podmínky užívání katalogu

Pravidla a podmínky užívání portálu

1. Provozovatel portálu

Provozovatelem portálu „Katalog firem Zlínského kraje“ (dále jen „katalog“) je:

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 26963574

Dále jen „provozovatel“.

2. Podmínky registrace do katalogu

 • Přidání firemního zápisu je podmíněno platnými pravidly a je povinností každého registrátora se jimi řídit.
 • Respektováním pravidel lze předejít neúspěšné registraci či neschválení firemního či produktového zápisu.
 • Registraci do katalogu může provést jen podnikatelský subjekt, který má sídlo nebo provozovnu ve Zlínském krajipůsobí v přesně vymezených odvětvích dle NACE (výčet je uveden níže). Pokud si nejste jistí, zda spadáte do těchto odvětvových vymezení, kontaktujte nás pro individuální posouzení.
 • Registrace do katalogu a provedení firemního a produktového zápisu je pro firmy splňující podmínku v bodě 2 c)  bezplatná.
 • Platnost zápisu v katalogu je do 31. 3. 2013.
 • Vícečetné vkládání jedné firmy do katalogu je zakázáno.
 • Jakékoli porušení zde uvedených pravidel může mít za následek úpravu či smazání zápisu z katalogu.
 • Podmínkou pro vkládání firemního profilu a produktů do katalogu je registrace podnikatelského subjektu a zřízení uživatelského účtu.

Odvětvové vymezení dle NACE:

 • Zpracovatelský průmysl (sekce C, odvětví 10 – 33)
 • Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D, odvětví 35)
 • Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E, odvětví 36-39)
 • Stavebnictví (sekce F, odvětví 41-43)
 • Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (sekce G, odvětví 45-47)
 • Doprava a skladování (sekce H, odvětví 49-53)
 • Informační a komunikační činnosti (sekce J, odvětví 58-63)
 • Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M, odvětví 69-75)
 • Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (sekce N, odvětví 82)
 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (sekce S, odvětví 95)

3. Kroky nezbytné k registraci do katalogu

 • Registraci do uživatelského účtu provedete registrátor vyplněním všech požadovaných údajů v menu „Registrace“. Po odeslání formuláře obdržíte automatický e-mail s vámi zadanými přístupovými údaji a aktivačním odkazem.
 • Heslo pro přístup k účtu si stanoví registrátor sám a ve vlastním zájmu ho nesděluje třetím osobám. V případě zapomenutí hesla, je možno využít funkci „Zapomněli jste své heslo?“ v přihlašovacím menu. Změna hesla je kdykoliv možná v uživatelském účtu v záložce „Změna hesla“.

4. Firemní a produktový zápis

Firemní a produktový zápis je určen všem firmám, které splní podmínky registrace uvedené v bodě 2 c). Firmy mohou bezplatně prezentovat informace o své společnosti a konkrétní informace o svých produktech a službách v Katalogu firem Zlínského kraje (www.katalogfiremzk.cz).

 • Po přihlášení do klientského účtu je možno zahájit zápis firemního profilu přes formulář „Firemní profil“.
 • Logo firmy musí být vloženo ve formátu JPEG, GIF a PNG.
 • Zápis je nutné umístit do tematicky vhodného odvětvového zařazení.
 • Povinné položky zápisu jsou opatřeny hvězdičkou (*). Doporučujeme vyplnit co nejvíce nepovinných položek, aby zápis měl maximální informativní váhu. Všechny vyplněné položky, kromě kontaktní osoby ve věci editace, se zobrazí v detailu zápisu.
 • Do pole Webové stránky musí být zapsána platná a funkční webová stránka.
 • Zápis umístěný v katalogu a webová stránka, na kterou odkazuje, nesmí odporovat platným právním normám České republiky, mezinárodním právním normám a obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým zásadám. Zápis s nežádoucím obsahem porušujícím tato pravidla nebude publikován.
 • Firemní zápis je nutné provést také v anglickém jazyce ve stejném znění jako v češtině vyplněním formuláře „Firemní profil v angličtině“. Tento zápis bude zveřejněn v anglické mutaci katalogu.
 • Ilustrační fotografie v maximálním počtu 8 fotografií je možné vkládat ve formátu JPEG přes záložku „Ilustrační fotografie“. Velikost jedné fotografie je omezena na 1 MB. Ilustrační fotografie budou zveřejněny u firemního profilu v Katalogu firem.
 • Produktový zápis je možné provádět vyplněním formuláře v záložce „Portfolio produktů“. Každý další produkt přidáte přes příkaz „Přidat produkt“. Je možno přidávat maximálně 5 produktů. Ke každému produktu je možné vložit nejvýše 5 ilustračních fotografií ve formátu JPEG o maximální velikosti jedné fotografie 1 MB. Ilustrační fotografie produktu budou zveřejněny u konkrétního produktu v Katalogu produktů a služeb.
 • Registrátor může zapsaná data editovat či přidávat produkty ve svém uživatelském účtu.
 • Zveřejnění firemního a produktového zápisu bude povoleno provozovatelem po obsahové kontrole zápisu.
 • Údaje zapsané registrátorem neprochází jazykovou kontrolou a za případné chyby provozovatel neodpovídá.
 • Provozovatel si však vyhrazuje právo na kontrolu obsahu a může změnit formální znění údajů.
 • Provozovatel si dále vyhrazuje právo přeřadit zápis firmy či produktu do jiné, relevantní kategorie oborů, případně právo na vytvoření nových kategorií oborů.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu podmínek pro zápis do katalogu. Informace související se změnami a úpravami podmínek užívání katalogu budou zaslány na kontakty uvedené registrátorem.

Platnost pravidel od 1. 3. 2012.

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů