Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Infrastruktura

Infrastruktura

Zlínský kraj je příhraničním regionem s negativními ekonomickými dopady, nicméně začlenění České republiky do EU v roce 2004 a později také do Schengenského prostoru pomáhá tuto bariéru eliminovat. V posledních letech se dopravní dostupnost regionu zlepšuje díky probíhající ntenzivní výstavbě rychlostních silnic a dálnic a již dnes existuje přímé dálniční spojení Zlínského kraje (město Kroměříž) s hlavním městem ČR, Prahou. Budování tohoto typu komunikací pokračuje dále směrem ke Zlínu a dalším významným městům Zlínského kraje.

Dopravní poloha Zlína ve vztahu k vybraným středoevropským centrům:

Praha .....................................................................................................................................................................300 km
Vídeň ......................................................................................................................................................................180 km
Bratislava ...............................................................................................................................................................180 km
Berlín ......................................................................................................................................................................650 km
Mnichov ..................................................................................................................................................................600 km
Varšava ..................................................................................................................................................................500 km
Brusel ................................................................................................................................................................. 1 200 km

Silnice

Zlínský kraj disponuje rozvíjející se sítí silnic, včetně intenzivně budovaných dálnic a rychlostních komunikací (D1, R55 a R49). Největší města regionu budou napojena na rychlostní silnice.

  • D1 v severozápadní části území byla dokončena a napojila kraj na dálniční síť ČR (úsek Kojetín – Kroměříž – Říkovice).
  • R55 tvoří severojižní páteř silniční dopravy regionu, část Hulín – Otrokovice byla dokončena.

Prioritou rozvoje Zlínského kraje je rozvoj nadřazené silniční sítě:

  • R49 tvoří západovýchodní páteř silniční dopravy kraje. Část Hulín – Fryšták bude dokončena v 03/2022 a část z Fryštáku na hranice se Slovenskem je ve fázi přípravy.


Zdroj: Zlínský kraj


Další komunikace na území kraje:

Komunikace I. třídy: ..................................................................................................................................341 km
Komunikace II. třídy: .................................................................................................................................574 km
Komunikace III. třídy: ............................................................................................................................ 1 205 km

Železnice

Regionem prochází severojižní železniční koridor ve směru Polsko – Ostrava – Otrokovice – Břeclav – Rakousko (trať č. 330) a východozápadní koridor Praha – Olomouc – Valašské Meziříčí – Slovensko (trať č. 280).

Mimo dva hlavní koridory tvoří železniční síť v kraji tyto významné trati:

  • trať č. 303/323: Kojetín – Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek – Ostrava
  • trať č. 340/341: Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou – Kunovice – Újezdec u Luhačovic – Bylnice – Vlárský Průsmyk – Trenčianská Teplá (SK) Ve Zlínském kraji je   celkem 358 km železnic.

Letiště

Přerov – Bochoř: realizace projektu smíšeného vojensko-civilního provozu na regionálním letišti

  • společný projekt Zlínského a Olomouckého kraje a města Přerov
  • 40 km od krajského města Zlín 

Kunovice: letiště s nepravidelnou dopravou

Vzdálenost na letiště s pravidelnou dopravou

Ostrava ................................................................................................................................................................. 85  km
Brno ...................................................................................................................................................................... .90  km
Bratislava ............................................................................................................................................................175  km
Vídeň ....................................................................................................................................................................190  km
Praha ....................................................................................................................................................................315  km

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů