Technologické inovační centrum Zlínský kraj

Inovační potenciál

Inovační potenciál regionu

V roce 2016 se v České republice věnovalo výzkumu a vývoji (dále jen VaV) 65 783 osob, přitom jedna třetina z těchto osob působila v hlavním městě. Z tohoto důvodu je Praha po-važována za dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje. To ovlivňuje i sílící pozici Středočeského kraje v této oblasti. Za zmínku stojí také kraj Jihomoravský, ve kterém působila jedna pětina VaV osob. Ve zbylých devíti krajích podíl osob působí-cích v oblasti VaV nedosáhl ani na hranici 5 % z celkového počtu.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly hodnoty 80,1 miliardy korun za rok 2016. Nejvyšší růst byl v tomto období zaznamenán v kraji Vysočina až o 80,5 %. Díky podpoře z Evropské unie mohlo na našem území vyrůst několik nových špičkových výzkumných center.

Podíl výdajů výzkumu a vývoje na HDP ve Zlínském kraji byl v roce 2016 na úrovni 1,1 %, což je pod průměrem České republiky (1,7 %) a náleží mu tak 9. místo v mezikrajském srovnání. Tyto finanční prostředky byly investovány především do podnikatelského sektoru, a to ve výši 88,6 %.

V roce 2016 meziročně vzrostl o 10,3 % na 2 320 přepočetných pracovníků. Nárůst počtu zaměstnanců byl celkově zaznamenán v 7 krajích, jen ve Zlínském a Středočeském přesáhl 10% hranici. V přepočtu na počet obyvatel se kraj drží dlouhodobě po Praze a Jihomoravském kraji na 3. místě.

Z hlediska institucionálního zázemí v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) působí ve Zlínském kraji také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a několik výzkumných ústavů a institucí.

Pracoviště VaV jsou rozložena ve všech okresech Zlínského kraje (s dominancí Zlína jako přirozeného centra s tradicí vysokého školství), a toto rozložení je do značné míry dáno historicky (pokračující / nástupnické organizace výzkumných ústavů a vysokých škol). Na Zlínsku působí mimo jiné také řada menších či větších pracovišť ve zkušebnictví, z nichž ten největší český - Institut pro testování a certifikaci, a.s je i v měřítku EU unikátní.

Oborové zaměření institucí výzkumu a vývoje v kraji je následující:

  • plastikářství, gumárenství
  • ekologie
  • stavebnictví
  • chemie
  • zbrojařství
  • informatika
  • zemědělství a lesnictví
  • zpracování dřeva
  • potravinářství, výroba biologických látek

Podpůrné instituce pro inovace ve Zlínském kraji

V komplexním hodnocení inovačního (a obecně podnikatelského) prostředí přispívá k atraktivitě Zlínského kraje v této oblasti kvalifikovaná pracovní síla, průmyslová tradice a zkušenosti, výzkumně-vývojové kapacity, služby podpůrných institucí a schopnost využívat podpory EU v oblasti inovací. Dále také geografická poloha ve střední Evropě a zlepšující se dopravní dostupnost regionu. Zároveň však také s inovačním prostředím souvisí podpora ze strany podpůrných institucí.

Ve Zlínském kraji, jak už bylo výše zmíněno, existuje velký inovační potenciál podniků. Inovační potenciál podniků je rozvíjen s cílem vytvořit ze Zlínského kraje atraktivní lokalitu pro inovující podniky, pro účely vybudovaní kvalitního inovačního, VaV a poradenského zázemí. Zastřešující funkci při podpoře inovačních aktivit ve Zlínském kraji má v regionu Zlínský kraj. Dále v kraji existuje řada dalších institucí, které se snaží naplňovat zmíněné cíle.

Instituce na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji:

 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů