Technologické inovační centrum Zlínský kraj
Zpět
Přidat do seznamu

INSPECTUM a.s.

Kontaktní informace

Adresa:
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
 
IČ:
28202775
 
Kontaktní osoba:
Petr Eliáš
 
Telefon:
+420 227031970
 

Popis činnosti společnosti

Jsme specialisté v oblasti pravidelných kontrolních činností (revizí) technických zařízení, infrastruktury, inspekce staveb a budov. Současně poskytujeme v těchto oblastech poradenství vč. činností BOZP, PO, ISO, ENVIRO a ENERGO. Pro naše klienty realizujeme pravidelná školení a vzděláváme jejich pracovníky v těchto oblastech. Poskytujeme aplikace pro správu dokumentů a řízení povinností.

Poskytujeme pravdivé informace a užitečná řešení

Předmět podnikání

Revize vyhrazených technických zařízení
Inspekce staveb a objektů
Poradenská činnost
Vzdělávací činnost

Hlavní produkty / služby

Revize technických zařízení a infrastruktury.
Poskytujeme kompexní služby v oblasti revizí (periodických kontrol) technických zařízení a infrastruktury.
- Elektrická zařízení a rozvody el. napětí vč. hromosvodu
- Plynová zařízení a rozvody zemního plynu
- Tlaková zařízení a tlakové nádoby vč. rozvodů
- Zdvihací zařízení, výtahy, eskalátory, travelátory,zakladače
- Zkoušky vodovodů a kanalizací
- Požárně technická zařízení, hydranty a hasící přístroje.

Cíl: Minimalizovat vaše rizika, pracovní úrazy a sankce

Inspekce staveb a budov

Provedeme kontrolu vámi určeného objektu nebo stavby s cílem získání pravdivé informace o aktuálním stavu objektu a plnění legislativních povinností majitele a provozovatele.
- Zkontrolujeme stav projektové dokumentace
- Posoudíme zda byla stavba postavena v souladu s dokumentací
- Posouzení stavu stavební části objektu
- Provedeme řadu kontrolních měření
- Posouzení environmentální části
- Posouzení stavu po stránce bezpečnosti práce
- Posouzení stavu po stránce požární ochrany
- Posouzení stavu technického zařízení budov
- Posouzení stavu rozvodů inženýrských sítí
- Identifikujeme technická a stavební rizika
- Provedeme termovizní měření
- Provedeme kontrolu plnění legislativních povinností
- Závěrečné vyhodnocení a doporučení
- Provedeme stanovení nákladů nutných ke sjednání nápravy
- Připravíme projektovou dokumentaci skutečného stavu
Služba je vhodná zejména pro všechny druhy staveb a budov

U novostaveb a rekonstrukcí poskytujeme zejména službu :

Koordinátor bezpečnosti práce (BOZP) pro stavby
Technický dozor stavebníka (investora)

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Externí energetik organizace

Hlavní produkty / služby určené pro export

Inspekce staveb a budov

Provedeme kontrolu vámi určeného objektu nebo stavby s cílem získání pravdivé informace o aktuálním stavu objektu a plnění legislativních povinností majitele a provozovatele.
- Zkontrolujeme stav projektové dokumentace
- Posoudíme zda byla stavba postavena v souladu s dokumentací
- Posouzení stavu stavební části objektu
- Provedeme řadu kontrolních měření
- Posouzení environmentální části
- Posouzení stavu po stránce bezpečnosti práce
- Posouzení stavu po stránce požární ochrany
- Posouzení stavu technického zařízení budov
- Posouzení stavu rozvodů inženýrských sítí
- Identifikujeme technická a stavební rizika
- Provedeme termovizní měření
- Provedeme kontrolu plnění legislativních povinností
- Závěrečné vyhodnocení a doporučení
- Provedeme stanovení nákladů nutných ke sjednání nápravy
- Připravíme projektovou dokumentaci skutečného stavu
Služba je vhodná zejména pro všechny druhy staveb a budov

U novostaveb a rekonstrukcí poskytujeme zejména službu :

Koordinátor bezpečnosti práce (BOZP) pro stavby
Technický dozor stavebníka (investora)

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Externí energetik organizace

Počet zaměstnanců

10-25

Teritoria stávajícího exportu

Slovenská republika
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Ruská Federace

Zájem o rozšíření exportu v teritoriích

Slovenská republika
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Ruská Federace

Nabídka/poptávka spolupráce

Trvale hledáme :
Revizní techniky pro EZ, PZ, TZ, ZZ
Techniky pro kontroly pořárně-technických zařízení
Projektanty, statiky a profesní specialisty zejména TZB.

Stále hledáme společnosti, které pomohou eliminovat našim klientů riziko a pomohou snižovat jejich provozní náklady.
Zejména v oblasti snižování energetické náročnosti.

Certifikáty (ISO)

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Členství ve sdruženích

Hospodářská Komora ČR – Energetická sekce
Hospodářská Komora ČR – Elektrotechnická sekce
Hospodářská Komora ČR – Sekce pro Zahraniční vztahy
Hospodářská Komora Hl. Města Prahy – Stavební sekce
Hospodářská Komora Hl. Města Prahy – Dopravní sekce
Sdružení Pro Rozvoj Dopravní Infrastruktury na Moravě
INVEAST - Sdružení pro rozvoj Východního Slovenska
Zobrazit abecedně
 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů