Technologické inovační centrum Zlínský kraj
Zpět
Přidat do seznamu

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Kontaktní informace

qr code: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Adresa:
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
 
IČ:
47910381
 
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Pobudová
 
Telefon:
+420 577 601 238
 

Popis činnosti společnosti

Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC) je česká nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace.

Předmět podnikání

ITC poskytuje odborné služby v oblasti testování kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků, posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (pro účely označování výrobku CE, certifikace systémů managementu, technická normalizace a jiné.

Hlavní produkty / služby

1.Testování kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků v akreditované zkušební laboratoři:
- laboratoř analytické chemie
- hygienická laboratoř a mikrobiologie
- fyzikální zkušebna, požární laboratoř
- zkušebna textilních materiálů a výrobků
- zkušebna obuvi a osobních ochranných prostředků
- zkušebna elektrických výrobků (EMC, LVD)
- zkušebna stavebních výrobků a asfaltů
2. Defektoskopie
3. Kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
4. Posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv (označování výrobku značkou CE):
- hračky
- osobní ochranné prostředky
- stavební výrobky
- zdravotnické prostředky
- elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
- elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- RoHS – nebezpečné látky v elektrozařízeních
- ekodesign – energetická efektivnost elektrospotřebičů
- tlaková zařízení
5. Certifikace systémů managementu podle norem:
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ČSN 01 0391, EN 15593
6. Dobrovolná certifikace:
- značka „ITC – certifikovaná kvalita“
- značka „Bezpečné hračky“
- značka „Osvědčeno pro stavbu“
7. Portál Zákony a normy – postupy uvádění výrobků na trh, harmonizované normy a technická legislativa

Hlavní produkty / služby určené pro export

ITC nabízí všechny své služby tuzemským i zahraničním klientům.

Počet zaměstnanců

200

Teritoria stávajícího exportu

Německo, Rakousko, Slovenská republika, Polsko, Itálie, Indie, Brazílie, Portugalsko, Spojené státy americké, Čína, Turecko, Maďarsko, Jižní Korea, Španělsko, Bělorusko, Izrael, Velká Británie, Ruská federace

Zájem o rozšíření exportu v teritoriích

Evropa, centrální Asie, Amerika

Nabídka/poptávka spolupráce

Odborné služby v oblasti naplnění technických požadavků na výrobky při jejich uvádění na trh EU.

Certifikáty (ISO)

- Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004
- Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3
- Akreditovaný inspekční orgán č. 4035
- Certifikační orgán pro certifikaci výrobků akreditovaný pod č. 3020
- Certifikační orgán systémů managementu akreditovaný pod č. 3002
- Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222
- Notifikovaná osoba č. 1023
- Autorizovaná osoba č. 224
- Autorizace ze zákona č. 258/2000 SB. o ochraně veřejného zdraví

Členství ve sdruženích

AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti
ČKS - České kalibrační sdružení v Brně
ČOKA - Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně
ČSJ - Česká společnost pro jakost
Česká společnost průmyslové chemie Gumárenská skupina Zlín
Československá společnost pro sluneční energii
EURACHEM - ČR Ústav anorganické chemie
ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation, Solar Keymark Certification
EURACHEM - ČR Ústav anorganické chemie
LVD NOTIFIED BODIES FORUM
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Sdružení pro oceňování kvality
SCOV - Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků
SČZL - Sdružení českých zkušeben a laboratoří
Sdružení pro hračku a hru
SGP STANDARD - Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
SZV - Svaz zkušeben pro výstavbu

Fotografie

Zobrazit abecedně
 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů