Technologické inovační centrum Zlínský kraj
Zpět
Přidat do seznamu

Plastikářský klastr

Kontaktní informace

Adresa:
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
 
IČ:
75074141
 
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Toufar
 
Telefon:
+420 774 505 345
 

Popis činnosti společnosti

Plastikářský klastr (PLASTR) byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů.

Předmět podnikání

Sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů.

Hlavní produkty / služby

Poslání:
Vytvoření komunikačního fóra pro členy Plastikářského klastru.

Vize:
Zlín se stane centrem inovativního zpracování plastů v České republice.

Nosné aktivity:
• Vzdělávání v regionu, rozvoj lidských zdrojů,
• Výzkum, vývoj a inovace,
• Spolupráce VaV,
• Propagace oboru,
• Lobování oboru,
• Spolupráce na Regionální inovační strategii a Strategii Zlínského kraje
do roku 2020.

Projekty PLASTRu:
• Vzdělávání pro plastikářský průmysl (akreditace bakalářského studia „Technologie polymerů“, pilotní projekt „Výchova středního technického personálu
pro plastikářský průmysl“),
• Společný nákup energií a surovin,
• Benchmarking výkonnosti členů Plastru a měření výkonnosti klastrů,
• „Proplastr“ (reklamní kampaň pro propagaci oboru zpracování plastů),
• Řešitelská spoluúčast na 3 projektech ze 7. rámcového programu rozvoje
vědy a výzkumu EU (Cerada, Interreg, Clusterplast),
• Hlavní přeshraniční partner projektu přeshraniční slovensko-české spolupráce AUTOPLAST „Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“,
• Spolupráce s klastry výrobců automobilů v Čechách i na Slovensku.

Členská základna:
Automobilový, elektrotechnický průmysl
KASKO spol. s r.o., IRISA, výrobní družstvo, PLASTIKA a.s., ZÁLESÍ a.s.,
Zlín Precision s.r.o., FORM s.r.o., ERCE CZ, s.r.o., D PLAST – EFTEC a.s.,
DuPont Moravia, spol. s r.o., Dura-Line CT s.r.o., SOLEA CZ výrobní družstvo.
Střední školy
SPŠ Otrokovice, SPŠ polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín.

Obaly
INVOS, spol. s r.o., greiner packaging slušovice s.r.o., FATRA – R.O.P. INTERNATIONAL, s.r.o., BLATINIE a.s., PEBAL s.r.o.

Stavebnictví
MEGAT – výroba z plastů Zlín spol. s r.o., PV PLAST spol. s r.o., Fatra, a.s., MATEICIUC a.s., Plastika SV s.r.o., Trymat s.r.o.

Ostatní
D PLAST a.s., SPUR a.s., Austin Detonator Assembly s.r.o.

Poradenství
SMARTPLAST s.r.o., COMPUPLAST s.r.o.

Zpracování odpadu
JELÍNEK – TRADING spol. s r.o., EKOTREND Ludky s.r.o., SIXTY s.r.o.

Výroba strojů a zařízení
Frema, s.r.o.

Výkonnost firem Plastikářského klastru v r. 2010:
• Ve firmách pracuje 3 944 zaměstnanců (z toho 40 % žen).
• V roce 2010 vzniklo 152 nových pracovních míst.
• Tržby atakují hranici 8 mld. Kč (7 870 650 000 Kč).
• Téměř polovina produkce (49,8 %) je exportována.
• Přidaná hodnota dosáhla 32 % z tržeb.
• Zisk firem byl cca 756 mil. Kč. V této souvislosti je zajímavá informace, že
investice (převážně do technologií) přesáhly 654 mil. Kč.

Strategičtí partneři Plastikářského klastru:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum s.r.o.

Partneři:
Zlínský kraj, Automobilový klaster západné Slovensko, Moravskoslezský automobilový klastr, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, CzechInvest.
Zobrazit abecedně
 
Zaregistrujte firmu Přihlášení k uživatelskému účtu
v celém katalogu
v katalogu firem
v katalogu produktů